e邮宝价格eub

E邮宝E邮宝资费及相关规定 

2020-11-23 注意:打单5元,简易报关8元,包装10元箱子,另外加50元服务费

序号 路向 地区 资费标准 运输附加费 起重 限重 备注
元/件 元/千克 (元/千克)
1 爱尔兰 欧洲 25 65 15 1 2000  
2 奥地利 欧洲 25 60 15 1 2000  
3 澳大利亚 澳洲 19 60 5 1 2000  
4 巴西 南美洲 25 80 5 50 2000  
5 比利时 欧洲 25 60 15 1 2000  
6 波兰 欧洲 25 60 15 1 2000  
7 丹麦 欧洲 25 60 15 1 2000  
8 德国 欧洲 19 60 15 1 2000  
9 俄罗斯 欧洲 17 55 15 1 3000 北京、上海、江苏、浙江、福建、广东、黑龙江、新疆乌鲁木齐适用价格
18 55 15 1 3000 除8省区市以外其他地区适用价格
10 法国 欧洲 19 60 15 1 2000  
11 芬兰 欧洲 25 65 15 1 2000  
12 哈萨克斯坦 亚洲 8 70 0 50 2000  
13 韩国 亚洲 20 40 0 1 2000  
14 荷兰 欧洲 25 60 15 1 2000  
15 加拿大 北美 19 65 25 1 2000  
16 卢森堡 欧洲 25 60 15 1 2000  
17 马来西亚 亚洲 15 40 0 1 2000  
18 美国 北美洲 25 70 25 1 2000  
19 墨西哥 北美洲 25 85 0 1 2000  
20 挪威 欧洲 19 65 15 1 2000  
21 葡萄牙 欧洲 19 65 15 1 2000  
22 日本 亚洲 15 50 0 50 2000  
23 瑞典 欧洲 19 60 15 1 2000  
24 瑞士 欧洲 25 60 15 1 2000  
25 沙特阿拉伯 亚洲 26 50 0 1 2000  
26 泰国 亚洲 14 45 0 1 2000  
27 土耳其 亚洲 25 60 15 1 2000  
28 乌克兰 欧洲 6 75 0 10 2000  
29 西班牙 欧洲 14 60 15 1 2000  
30 希腊 欧洲 25 60 15 1 2000  
31 新加坡 亚洲 15 40 0 1 2000  
32 新西兰 大洋洲 10 80 0 50 2000  
33 匈牙利 欧洲 25 60 15 1 2000  
34 以色列 亚洲 17 60 15 1 5000  
35 意大利 欧洲 25 60 15 1 2000  
36 印度尼西亚 亚洲 14 45 0 1 2000  
37 英国 欧洲 18 55 15 1 499  
25 45 15 500 1999
35 45 15 2000 5000
38 越南 亚洲 12 45 10 1 2000  
39 中国香港 亚洲 17 30 0 1 2000 除广东以外其他地区适用价格
17 20 0 1 2000 广东地区适用价格
* 以上为标准资费表,部分平台价格会有所不同,详情请咨询当地邮政客户经理。
单件最大尺寸:长、宽、厚合计不超过90 厘米,最长一边不超过60 厘米。圆卷邮件直径的两倍和长度合计不超过104 厘米,长度不得超过90 厘米。
单件最小尺寸